BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

6 Yaş Çocuğuna Nasıl Davranmalı

Bu dönemde anne baba çocuk arasında bir güven ve otorite ilişkisi ve karşılıklı sorumluluk duygusunun gelişimini kolaylaştırmak için hikayeler, masallar, filmler kullanılabilir.

Ebeveynler olarak evde çocukla oyun oynamak çocuğun taklit ederek öğrenmesi, duygularını dışa vurabilmesi, sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi, toplumsal kurallara uyabilmesi ve benzeri konularda faydalı olacaktır.

Bu dönemde çocuğun kendisini anlamasına, tanımasına yardımcı olmak adına çocuğun duygularını tanımlamak faydalı olacaktır. Ayrıca yaşanan olaylardan örneklemeler yaparak, karşındakilerin duygularını tanımlamak da çocuğun diğerlerini anlayabilmesi açısından yararlıdır.

Okul öncesi dönemde çocuğun birçok farklı korkuları olabilir. Ancak okul öncesi dönemin ardından korkuların sayıları ve çeşidi azalacaktır. Çocukların, hayatlarının bir döneminde korkuyla tek başlarına karşılaşabilecekleri ihtimali düşünülerek, korkuya neden olabilecek durumlardan tamamen uzak tutulmaya çalışılmaması gerekmektedir. Bunun yerine onları dinlemek, korkularını ifade etmelerini sağlamak ve bazı konulardan onları haberdar etmek daha faydalı olacaktır.

Göstermiş olduğu birtakım olumsuz davranışlara sert bir dille kızılarak veya cezayla karşılık verilmemelidir.Aksi takdirde bu durum suçluluk geliştirmesine neden olabilir