BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Pedagog Kimdir?

Kelime kökeni paidaggos olan pedagog kelimesi çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı anlamına gelmektedir.

Türkiye'de 1982 yılından sonra bir yasa ile üniversitelerdeki pedagoji bölümü kaldırılmıştır ve ülkemizde pedagog yetiştiren bir bölüm bulunmamaktadır.Devlet kurumlarına pedagog ünvanı ile ataması gerçekleştirilen kişiler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarıdır.Halk arasında pedagog kelimesi çocuk psikoloğu anlamında kullanılmaktadır ve bu çok yanlıştır.Pedagog çocuk eğitimcisidir, çocuk psikoloğu değildir.Yani çocukları eğitebilir,ailelerine bilgilendirme yapabilir; ancak çocukları tedavi edemez.Pedagog kelimesinin halk arasında çocuk psikoloğu olarak biliniyor olması bir çok psikoloğun kendini pedagog olarak tanıtmak zorunda kalmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde üniversitelerin eğitim fakültelerinin verdikleri pedagojik formasyonu kullanarak kendini pedagog olarak tanıtan kişiler mevcuttur ve bu kişiler hiçbir bilgisi ve yetkisi olmadığı halde çocukları tedavi etmeye kalkışmaktadırlar.Çocuklar korunmasızdır ve istismara açıktır.Bu nedenle kendini pedagog(çocuk psikoloğu) olarak tanıtan kişilerin üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olmaları, buna ilaveten yüksek lisans yapmış olmaları ve çocuk psikolojisi ve eğitimine ilişkin sertifika programlarına dahil olmaları ve süpervizyon çalışmalarına katılmış olmaları gerekmektedir.Aynı zamanda çocuğun tedavisinde kullanılan oyun terapisi yöntemini de uygulayabiliyor olması ve ek olarak çocukların bulunduğu hastane,okul gibi ortamlarda çalışarak bu alanda tecrübe kazanmış olması gerekmektedir.

PEDAGOG NE YAPAR?

Pedagog'un( çocuk psikoloğu'nun) görevi çocuğun gelişim takibini yapmak;ayrıca çocuğun hayatında herhangi bir problem olup olmadığını tespit edip; aileye bilgilendirme ve yönlendirmede bulunmaktır.Pedagoglar(çocuk psikologları) yaptıkları klinik değerlendirmelerle sorunu teşhis ederek; uygun gördükleri terapi yöntemini kullanarak çocuğun yaşadığı sorunu çözmeye çalışmaktadırlar.Ancak çocuğun ciddi ruhsal ve gelişimsel bozukluğu mevcutsa tek başına pedagog(çocuk psikoloğu) yeterli olamaz. Bu durumda pedagogların(çocuk psikologlarının) çocuk psikiyatrları ile işbirliği içinde çalışmaları gerekmektedir.

UZMANINIZI SEÇERKEN DİKKAT!!!

Çocuğunuz için yardım almaya karar vermenizin ardından uzman seçimi yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor.Teknolojinin gelişmesiyle internet aracılığıyla ulaştığınız uzmanların bazıları mesleki ünvan ve yeterliliklerine ilişkin bilgileri doğru aktarmamaktadırlar.Bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir.Başvuracağınız kişinin gerekli donanıma sahip olması ve etik değerlere bağlı olarak çalışması önemlidir.

Yurt dışında kısa süreli eğitimlere katılıp; YÖK tarafından tanınmayan üniversitelerden para karşılığı alınan diplomalara sahip olan kişiler size kendisini yeterlilik sahibi bir uzman olarak tanıtabilir.Bu tarz kişilerin mesleki durumunu sorgulayın ve mümkünse bu tarz mesleği kötüye kullanan kişilerden herhangi bir hizmet almayın.