BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Ergen Danışmanlığı

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlik; kişinin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir.

Bedensel değişimlerin yanı sıra kimlik arayışının da yoğun olduğu bu dönemde genç; kim olduğunu,nereye ait olduğunu, neye değer verip; inanacağını sorgular.Gencin duygusal bağımsızlığını gerçekleştirdiği, ailesinden ziyade bir gruba dahil olmanın önem kazandığı,duygusal ilişkilerin yoğunlaştığı; bu nedenle de duygusal iniş çıkışların yaşandığı bir dönemdir.

Bunların yanı sıra geleceğe ilişkin kaygılar da gündemdedir. Planların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ergende kaygı ve korku oluşturarak iç dünyasında çatışmalara neden olabilir.Okul sorunları, sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerine dair problemler de eklenince genç kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir.

Bir yandan aileler de sürece dahil olmakta, yaşanan olumsuzluklar tüm ailede kaos ortamı oluşturabilmektedir.Bu süreçte yaşanan sorunlar için profesyonel yardım almanın önemi büyüktür. Bu dönemde alınan yardım ilerde oluşacak daha büyük problemlere engel teşkil etmektedir.

Bakırköy’de bulunan danışmanlık merkezimizde yaşadığınız ergenlik dönemi sorunlarına çözüm bulabilirsiniz.

Ergen Danışmanlığı Alanında Çalışılan Konulara Örnekler

  • Aile İle İletişim Sorunları
  • Akran İlişkileri
  • Okul Sorunları ve Ders Çalışma Problemleri
  • Sınav Kaygısı
  • Meslek Seçimi
  • Duygusal ve Davranışsal Sorunlar ( öfke, içe dönüklük,korku ve kaygılar,isteksizlik)
  • Özgüven Sorunu
  • Davranış Bozuklukları (kural tanımama, hırsızlık, şiddet içeren davranışlar…)
  • Madde Kullanımı