BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Okul Öncesi Eğitimin Faydaları

Fiziksel olarak kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması sonucu ince motor becerileri gelişir. Ayrıca koşma, zıplama, fırlatma gibi faaliyetlerle de kaba motor fonksiyonlarını kullanırlar ve geliştirirler.

Zihinsel olarak nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim becerilerini kazanırlar. Anaokuluna başlayan çocukların zeka puanlarında yükselme görülür. Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, arkadaşlarına mektup yazmak gibi faaliyetler de dikkat ve konsantırasyonun artmasına ve erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Dikkat eksikliği sorunu ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken farkedilmesi ve okula başlamadan gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Sosyal anlamda çocuklar paylaşmayı öğrenmenin yanı sıra yaşıtlarıyla yaşadıkları sorunları çözümlemeyi ve kendini nasıl ve ne zaman koruyacağını ve diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi öğrenirler. Bütün bunlar çocuğun ilerki yaşlarında ortaya çıkan sorunları çözmesine yardımcı olacak problem çözme becerilerinin artmasını sağlar. Aynı zamanda yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmalarına katkı sağlar.

Anaokulu çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak açısından da önem taşır.Canlandırma, taklit ve hayal oyunları sayesinde hayal gücü gelişir.

Okul öncesi kurum öğretmen denetim ve uyarıları ile çocukların okuldaki eşyaları ve oyuncakları ortaklaşa kullanmayı, birbirlerinin sırasını ve hakkını gözetmeyi ve birbirleri için bir şeyler yapabilmeyi öğretecek en iyi ortamlardan biridir. Bir okul öncesi kurumda belirli bir zaman dilimi içerisinde bir sıra düzen izleyen faaliyetler, çocuğun zaman kavramını ve bunun insan yaşamındaki yerini ve önemini öğrenmesine yardımcı olur.

Çocuklar evde yapamadıkları birçok faaliyeti anaokulunda gerçekleştirirken, arkadaşları ile konuşarak onların düşüncelerinden haberdar olurlar, kendi görüşlerini ve düşüncelerini rahatça ifade edebilirler. Hatta oynadıkları oyunlarda, gerek evde gerekse okulda yakınları ve arkadaşlarına karşı duygularını ifade etme fırsatını bularak rahatlarlar.

Tüm bunlar da okula hazır olması ve okul başarısı açısından önem taşır.

Bu nedenlerden dolayı okulöncesi dönem çocuğu, annenin çalışıp çalışılmadığına bakılmaksızın anaokuluna başlatılmalıdır.