BİLGİ VE RANDEVU İÇİN

+90 212 542 59 25

+90 555 440 55 22

Okul Öncesi Eğitiminin Önemi

Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminin büyük çoğunluğunu 0-6 yaş arasında tamamlamaktadır. Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu; temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu süre içerisinde kazanılan davranış biçimleri tüm yaşam boyunca devam eder.Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Okul öncesi eğitim, insan gelişiminin en hızlı ve en duyarlı dönemini oluşturur. Yaşamın ilk yıllarında alınan eğitimin ve geçirilen deneyimlerin, ileriki yaşlardaki öğrenme yeteneği ve gelecekteki başarısı üzerinde de önemli etkileri vardır.